Artézia neperlivá
Artézia neperlivá Výrobca: Pivovar Černá Hora, a.s.
Názov: Artézia neperlivá