Artézia jemne perlivá
Artézia jemne perlivá Výrobca: Pivovar Černá Hora, a.s.
Názov: Artézia jemne perlivá
Popis:
Sýtená pitná voda s parametrami kojeneckej vody. Artézia je podzemná voda so stabilnou kvalitou, čerpaná z hlbokých artéských zdrojov pramene. Zelený kríž z nedotknutých vrstiev piesku a štrkopiesku.
Balenie:
0,33 l sklenené fľaše,
0,5 l PET fľaše,
1,5 l PET fľaše.